ჩვენ შესახებ

ფინანსური ოფისი –  არის აუდიტორული და ბუღალტრული კომპანია, რომელიც უკვე წლებია ქმნის კომფორტულ გარემოს თქვენი ბიზნესისთვის. კომპანია მომხმარებელს სთავაზობს, როგორც საბუღალტრო, ასევე საგადასახადო და აუდიტორულ მომსახურებას.  ფინანსური ოფისი ორიენტირებულია მომხმარებლის საქმიანობის სპეციფიკაზე, რასაც უზრუნველყოფს  მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი გუნდით. ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ მომსახურების ხარისხსა და სანდოობას.

ფინანსური ოფისის მიზანია, რაც შეიძლება მეტ მცირე და საშუალო ზომის კომპანიას დაეხმაროს, რომ მათი აღრიცხვა-ანგარიშგება შეესაბამებოდეს საერთაშორისო დონის სტანდარტებს, შესთავაზოს  მათ მაღალტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები როგოც ადგილობრივ ისე საერთაშორისო ბაზარზე.

პარტნიორული მიდგომით,  ყველა კომპანიაზე ინდივიდუალურად მორგებული სტრუქტურა იქმნება, რომლის დახმარებითაც ბევრად მარტივია კომპანიის საქმიანობის ფინანსური და სამართლებრივი კუთხით წარმართვა.

თანამშრომლობის პერიოდში, ხდება პროცესების ოპტიმიზაცია, რაც ხელს უწყობს რისკების მართვასა და საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად მუშაობას.

ფინანსური ოფისის მიერ დანერგილი ინოვაციური მიდგომები ჩვენს პარტნიორებს ხელს უწყობს სწორი ბიზნეს გადაწყვეტილებების მიღებაში.

ეძებთ მაღალი ხარისხის მრჩეველს?