ჩვენი პარტნიორები

gsmea

საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაცია

ასოციაციის მისიაა ბიზნეს-საზოგადოების საერთო ინტერესების ადვოკატირება, საქართველოში გარემოს გაუმჯობესების, კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისა და პროდუქტიულობის გაზრდის მიზნით.
1

საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია

იგი არის დამოუკიდებელი, არასამთავრობო, არამომგებიანი, თვითრეგულირებადი ბიზნესგაერთიანება და მუშაობს დამსაქმებელთა (მრეწველთა და მეწარმეთა) და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთხოვნების, სტანდარტებისა და კონვენციების შესაბამისად და ქვეყნის მთავრობასთან და პროფკავშირებთან ერთად წარმოადგენს სოციალურ პარტნიორს.
2

FINA

FINA გთავაზობთ მზა გადაწყვეტილებებს სხვადასხვა ტიპის ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაციისთვის, პროგრამულ უზრუნველყოფას და მომსახურებას მცირე და საშუალო ბიზენესის მართვისთვის.
3

SkyHi

,,სქაი ჰაი“ არის საინფორმაციო ტექნოლოგიების(IT) სერვისების კომპანია, რომლის მთავარი მიმართულებებია საინფორმაციო ტექნოლოგიების(IT) კონსალტინგი, მენეჯმენტი და აუთსორსინგი.
synergy

სინერჯი ჯგუფი

სინერჯი ჯგუფი მმართველობითი საკონსულტაციო კომპანიაა, რომელიც ემსახურება საქართველოს კერძო და საჯარო ორგანიზაციებს მართვის სისტემების გაუმჯობესებაში. დაარსების დღიდან დღემდე კომპანიის ანგარიშზეა 300-მდე განხორციელებული პროექტი 10-ზე მეტ განსხვავებულ სფეროში.

ეძებთ მაღალი ხარისხის მრჩეველს?