მენეჯერთა გუნდი

მიხეილ ჭელიძე
მმართველი პარტნიორი
მიხეილ მერაბიშვილი
აღმასრულებელი დირექტორი
გიორგი ომანაძე
ბიზნესის განვითარების დირექტორი

ეძებთ მაღალი ხარისხის მრჩეველს?