ფინანსური ოფისი გაიხსნა!

2011 წლის 10 მარტს სავაჭრო ცენტრ ქარვასლაში გაიხსნა საბუღალტრო-საკონსულტაციო ბრენდი ფინანსური ოფისი, რომლის შექმნაც განაპირობა აღნიშნულ სექტორში მომსახურების დაბალმა დონემ და სახელმწიფოს მიერ გადასახადების ადმინისტრირების მოქნილი ინსტრუმენტების დანერგვამ, რაც თავის მხრივ უბიძგებს კომპანიებს ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვიანობის სრულყოფისკენ და საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოვებისკენ.

დღეიდან „ფინანსურ ოფისში“ მეწარმე სუბიექტებს და ორგანიზაციებს ეძლევათ შესაძლებლობა მიიღონ კვალიფიციური და გარანტირებული საბუღალტრო-საკონსულტაციო მომსახურება, მოახდინონ წარსული პერიოდის შედეგების მონიტორინგი, რაშიც მათ კვალიფიციურ დახმარებას გაუწევენ პროფესიონალ აუდიტთა, იურისტთა და ექსპერტ-ბუღალტერთა გუნდი.

„ფინანსური ოფისი“ წარმოადგინა შპს „ბიზნეს ადმინისტრირების მხარდაჭერის ცენტრმა“, რომელის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კომერციული და არაკომერციული სექტორის მხარდაჭერა საქმიანობის ადმინისტრირების სხვადასხვა დონეზე.

მეწარმეთა მხარდაჭერის მიზნით სპეციალურად შემუშავდა მომსახურების ხელმისაწვდომი სატარიფო გეგმა, როგორც დამწყები ასევე გამოცდილი კომპანიებისთვის.

ჩვენი მომსახურება ხელმისაწვდომია ბიზნესის განვითარების ყველა ეტაპზე.

შეგიძლიათ იხილოთ შეთავაზება და პრეზენტაცია.კომენტარის დატოვება