ფინანსური ოფისი მცირე და საშუალო ბიზნესის ინტერესების სადარაჯოზე

ფინანსური ოფისი 2012 წლის 12 ოქტომბრიდან გახდა საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. სამეთვალყურეო საბჭოზე ფინანსურ ოფისს წამოადგენს აუდიტორი მიხეილ ჭელიძე. ჩვენი ძალისხმევა აღნიშნულ პოზიციაზე მიმართული იქნება მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის საგადასახადო კანონმდებლობის ადაპტირებული ნორმების და წესების შესახებ ინიციატივების და საკანონმდებლო პროექტების მომზადება-ინიცირებაზე.

აღნიშნული ვფიქრობთ ხელს შეუწყობს მცირე და საშაუალო სექტორში კონკურენტული და სამართლიანი გარემოს ჩამოყალიბებას.კომენტარის დატოვება