უფასო საჯარო ლექციები მოგების გადასახადის ახალ (ესტონური) მოდელთან დაკავშირებით

ფინანსური ოფისის და საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის პარტნიორობის ფარგლებში ჩატარდა 25 საჯარო ლექცია მოგების გადასახადის ახალი (ესტონური) მოდელის შესახებ.

დარეგრირებული იყო 4000 მსურველი, რომელთაგან 3500-მდე ბიზნესის წარმომადგენელს ჩაუტარდა ტრენინგი.კომენტარის დატოვება