სტრატეგიები მცირე ბიზნესისთვის კრიზისის წინააღმდეგ ბრძლოლაში

მნიშვნელოვანია, რომ მცირე ბიზნესი პანდემიის ამინდს მოერგოს. აქ მოცემულია სამი გზა, რომელთა საშუალებითაც მეწარმეებს შეუძლიათ დაიცვან საკუთარი თავი.

შეინარჩუნეთ ლიკვიდობა

ამ მოკლევადიანი გამოწვევის წინააღმდეგ საბრძოლველად, მცირე ბიზნესის მეპატრონეებმა მხარი უნდა დაუჭირონ დაუყოვნებლივ ლიკვიდურობის უზრუნველყოფას და შეინარჩუნონ ბიზნესი გადამხდელუნარიანი.

უზრუნველყავით კაპიტალის ხელმისაწვდომობა

ბიზნესისთვის ლიკვიდობა მხოლოდ განტოლების ნაწილია. მცირე ბიზნესისთვის დახმარების გაწევის მიზნით, სახელფასო ფონდისა და ხარჯების დაფარვისთვის უნდა შეიქმნას გეგმა, რომლის მეშვეობითაც სესხები ბიზნესისთვის მეტად ხელმისაწვდომი გახდება და მისცემს შანსს დარჩნენ ბაზარზე.

ჩართეთ პოლიტიკის შემქმნელები

მეთოდი ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ვიდრე მესიჯი და ის ასეთია: მცირე ბიზნესი არის ჩვენი საზოგადოებისა და ეკონომიკის სასიცოცხლო ძალა; და ჩვენ გვჭირდება შვება ამ კრიზისის შუაგულში.

კაპიტალზე ხელმისაწვდომობა, რომელიც სჭირდება ბიზნესს და ლიკვიდურობის მაქსიმიზაცია ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია გადასარჩენად. ამ მესიჯის გადაცემა კანონმდებლებისთვის, რომლებიც ჩვენი ეკონომიკური მომავლის გასაღებს განკარგავენ, არის ის, თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ.კომენტარის დატოვება