ჩვენ შესახებ

ფინო აუდიტორული და ბუღალტრული სერვისების კომპანიაა, რომელიც 2011 წლიდან თქვენთვის და თქვენი ბიზნესისთვის ქმნის კომფორტულ გარემოს. ჩვენ მომხმარებელს ვთავაზობთ, როგორც საბუღალტრო, ასევე საგადასახადო და აუდიტორულ მომსახურებას.  ფინო ორიენტირებულია მომხმარებლის საქმიანობის სპეციფიკაზე, რასაც უზრუნველყოფს  მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი გუნდით. ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ მომსახურების ხარისხსა და სანდოობას.

ფინოს მიზანია, რაც შეიძლება მეტ მცირე და საშუალო ზომის კომპანიას დაეხმაროს, რომ მათი აღრიცხვა-ანგარიშგება შეესაბამებოდეს საერთაშორისო დონის სტანდარტებს, შესთავაზოს  მათ მაღალტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები, როგოც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზარზე.

პარტნიორული მიდგომით  ყველა კომპანიაზე ინდივიდუალურად მორგებული სტრუქტურა იქმნება, რომლის დახმარებითაც ბევრად მარტივია კომპანიის საქმიანობის ფინანსური და სამართლებრივი კუთხით წარმართვა.

თანამშრომლობის პერიოდში, ხდება პროცესების ოპტიმიზაცია, რაც ხელს უწყობს რისკების მართვასა და საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად მუშაობას.

ფინო მიერ დანერგილი ინოვაციური მიდგომები ჩვენს პარტნიორებს ხელს უწყობს სწორი ბიზნეს გადაწყვეტილებების მიღებაში.

ეძებთ მაღალი ხარისხის მრჩეველს?