როლები, რომლებიც ყველა გუნდს სჭირდება ეფექტურობისთვის

განურჩევლად პროექტისა, ინდუსტრიისა, თუ თქვენი კომპანიის კულტურისა, ყველა გუნდში საჭიროა ეს ოთხი როლი სრულიად იყოს წარმოდგენილი ეფექტურად ფუნქციონირებისთვის.

ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ხელმძღვანელი გუნდის მუშაობის ამაღლება. გუნდის ქცევისა და საქმის შესრულების შესაფასებლად უამრავი მოდელი და ჩარჩო არსებობს. თითოეულ მათგანს აქვს დადებითი და უარყოფითი მხარეები სხვადასხვა სიტუაციაში.

წარმოდგენილი მოდელი ფსიქოლოგ დევიდ კანტორის მიერაა შექმნილი და მას ოთხი მოთამაშის კომუნიკაციის მოდელს უწოდებენ. ეს ეხება პრობლემების გადაჭრის ნებისმიერ გუნდსა და თანამშრომლობას საერთო მიზნების მისაღწევად. თითოეული როლი საკმაოდ მარტივია გასაგებად, მაგრამ მათი გუნდურად მუშაობის მიღება შეიძლება დამაბალანსებელი მოქმედება იყოს.

უფროსი აღმასრულებლებისთვის მოცემულია აღწერილობები, რათა მათ გაიგონ თუ რა როლს ასრულებენ ისინი და რა როლებს თამაშობენ სხვები მოცემულ სიტუაციაში. მას შემდეგ რაც ისინი უკეთ გააცნობიერებენ როლებს, მათ შეუძლიათ დაიწყონ თავიანთი ქცევის მორგება დინამიკის დაბალანსების მიზნით.

  1. წამყვანი

ნებისმიერ დისკუსიაში მთავარი როლის მატარებელია. წამყვანნი არიან ისინი, ვინც გუნდში მოქმედებას იწყებენ. ეს შეიძლება იყოს კითხვა, წინადადება, ან საკითხის წამოყენება. მათი როლი გუნდის წახალისებაა, რომ ჩაერთონ დისკუსიასა და დებატებში და წინ წაიყვანონ საქმეები.

წამყვანის გარეშე, გუნდი გაჩერდება და აპათიური გახდება. მათ არ ექნებათ წინსვლის უნარი _ ახალი იდეების გაცნობისა და იდეების მოქმედ გეგმებად გადაქცევის. მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი გუნდი დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური აღმასრულებლებისგან, მნიშვნელოვანია, რომ წამყვანი გუნდს დაეხმაროს წინსვლაში, არ იყოს უბრალოდ მოუთმენელი და მიმწოლი. კარგი წამყვანი ემსახურება გუნდს და არა საკუთარ პირად დღის წესრიგს.

  1. მხარდამჭერი

როდესაც წამყვანი მთავარი გასაღებია, გუნდში ყველაზე რთული როლი დამხმარეს აქვს. ეს არის ადამიანი, ვინც წამში მოძრაობს. ისინი იღებენ იდეას, გეგმასა თუ შეხედულებას და იყურებიან მის მიღმა. წამყვანს შეუძლია წამოიწყოს საქმეები, მაგრამ მხარდამჭერის გარეშე, ისინი მცირედ მოახდენენ გავლენას ან პროგრესირებენ.

აქ მთავარია, რომ მხარდამჭერმა იდეას დაუჭიროს მხარი და არა პიროვნებას. თუ მხარდამჭერი აღმოჩნდება სიკოფანტი, რომელიც ხელს შეუწყობს რაიმეს პირადი სარგებლის მიღებისთვის, ეს არ იმუშავებს. მათ უნდა ჩამოაყალიბონ თავიანთი იდეის მნიშვნელობა დამსახურების მიღმა და კარგი დასაბუთება წარმოადგინონ.

ხშირად, როდესაც უფროსი ხელმძღვანელობის გუნდი ბრძოლაშია ჩართული ეს როლი იკარგება. იმის გამო, რომ მოწინავე გუნდის წევრები ხშირად მიჩვეულები არიან საჭის მართვას და გადაწყვეტილების მიღებას, ყველას სურს წამყვანობა და არავის სურს მხარდამჭერის როლი. მართლაც დიდი გუნდის წევრებმა კი იციან, რომ მხარდამჭერის როლი მნიშვნელოვანია გადაწყვეტილების მიღების ეფექტურობისთვის და ითავისებენ მას, როდესაც საჭიროებას ხედავენ.

  1. მოწინააღმდეგე

თუ მხარდამჭერის საქმეა წამყვანისთვის მომენტუმის დამატება, მოწინააღმდეგის ფუნქციაა შემოწმება და ბალანსი. ეს მთავარი როლია, რათა დავრწმუნდეთ, რომ ყველა ასპექტი განიხილება და შესაძლო რისკები და უარყოფითი მხარეები სრულად არის შეფასებული. კარგი მეტოქე დაეხმარება გუნდს თავიდან აიცილოს ხარვეზები და გადაარჩინოს გუნდი სხვა შესაძლებლობების დაკარგვისგან.

როგორც წესი, საკმარისი ოპონენტების პოვნა არ წარმოადგენს პრობლემას უფროსი ხელმძღვანელობის გუნდში. ამასთან, ეს არ არის მხოლოდ კამათისთვის. კარგი მეტოქე აყალიბებს ლეგიტიმურ შეშფოთებასა და რისკებს და გუნდს ეხმარება ყველა ვარიანტის განხილვაში. ძალიან ხშირად ვხედავთ, რომ აღმასრულებლები ეწინააღმდეგებიან სხვა წევრებს საქმის არასწორად წარმოებით ან საკმარისი დასაბუთების გარეშე. ცუდ მოწინააღმდეგეებს შეუძლიათ განახორციელონ მხოლოდ პიროვნული გამოხტომები და არა არსებითი კამათი, რაც გაანადგურებს გუნდში ნდობასა და ეფექტურობას.

  1. დამკვირვებელი

დაბოლოს, ყველა გუნდს უნდა ჰყავდეს ისეთი ადამიანები, რომლებიც შეინარჩუნებენ უფრო მაღალი დონის პერსპექტივას და შეხედავენ მთლიან სურათს. ესენი არიან გუნდის დამკვირვებლები. ისინი ეხმარებიან პროცესების წარმართვაში და აკონტროლებენ, რომ გუნდი განიხილავს ყველა ვარიანტსა და ფაქტორს.

რეალურად, ყველა ეფექტური გუნდი იყენებს მოცემულ ოთხ როლს თანმიმდევრულად. ამასთან, წევრებს არ სჭირდებათ სამუდამოდ დარჩენა განკუთვნილ როლში. სინამდვილეში, საუკეთესო გუნდებში წევრები მოძრაობენ როლებს შორის საუბარის ცვლილებასთან ერთად და ისინი თავად ხედავენ დინამიკის დაბალანსების აუცილებლობას.კომენტარის დატოვება